Хөтөч | Бид таны хөтөч болно...
Монгол банкны ханш: USD: 2,490.83  Авах: 2,490.00  Зарах: 2,500.00   EUR: 2,653.61  Авах: 2,634.00  Зарах: 2,690.00   GBP: 3,018.64  Авах: 2,998.00  Зарах: 3,061.00   RUB: 41.94  Авах: 40.52  Зарах: 43.30   CNY: 362.06  Авах: 360.00  Зарах: 365.00   KRW: 2.1300  Авах: 2.0940  Зарах: 2.1610   CAD: 1,902.05  Авах: 1,882.00  Зарах: 1,933.00   NZD: 1,785.68  Авах: 1,748.00  Зарах: 1,821.00   AUD: 1,875.72  Авах: 1,848.00  Зарах: 1,914.00   JPY: 21.98  Авах: 21.79  Зарах: 22.28   HKD: 321.16  Авах: 318.00  Зарах: 326.00   SGD: 1,751.08  Авах: 1,733.00  Зарах: 1,777.00   CHF: 2,474.99  Авах: 2,448.00  Зарах: 2,513.00   AUG:   Авах: 95,746.00  Зарах:    AGG:   Авах: 1,273.00  Зарах:    SEK: 279.60  Авах: 270.00  Зарах: 291.00   TRY: 658.39  Авах: 642.00  Зарах: 681.00  
Мэдээ